__________________________www.la-s.no

  

Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Tinnitus og hyperacusis klinikken

APD klinikken

 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

APD | Dokumentasjon | Linker | In English | Hjem

 

Hvem er vi___________________________________

 

 

Vi behandler mange ulike pasientgrupper fra de med lettere og moderate hørselstap og mindre plagsom tinnitus til pasienter med komplisert og langvarig hørselsproblematikk, ofte i yrkesaktiv alder.
Flere av våre pasienter har blant annet fått ensidig døvhet i kombinasjon med lydoverfølsomhet og tinnitus. Slik kombinasjonsproblematikk gir ofte store utfordringer i arbeidslivet, og krever mer langvarig trening og behandling hos oss. Tett samarbeid med dyktige audiografer og ØNH-leger er avgjørende for at behandlingen skal bli vellykket. Tilpasning, god opplæring og tilrettelegging av hørselsteknisk utstyr, systematisk tilvenning til lyd gjennom spesifikke lytteøvelser og informasjon om hørselsystemet vårt bidrar i stor grad både til at pasienter kommer seg tilbake i arbeid eller blir i stand til å beholde arbeid.

For pasienter med lang reisevei kan behandling foretas pr telefon eller Skype (bildetelefon via internett). Førstegangskonsultasjon anbefales gjennomført på Tinnitus og Hyperacusisklinikken.

Audiopedagogene Karina McGlade-Grando og Guri Engernes Nielsen har i 2008-2009 utviklet Norges første utdannelse i tinnitus ved Universitet i Oslo i samarbeid med professor Eva-Signe Falkenberg. Audiopedagogene har vært engasjert som forelesere i undervisningen, veiledere til studentene, samt deltatt i utarbeidelsen og sensureringen av eksamensoppgavene.

Begge har holdt mye foredrag og kurs om hørsel og hørselsteknisk utstyr, tinnitus og hyperacusis. Vi har skrevet artikler publisert i Audiografen og Nordisk Tidsskrift for hørsel- og døveundervisning, og har vært omtalt i Din Hørsel og AudioInfos. I mars 2012 har vi også vært på God Morgen Norge og presentert hyperacusis behandling. 

Fra 2010 – 2013 en del av det tverrfaglige teamet ved Ullevål Stadion ØNH, særlig kjent for et godt tinnitus og hyperacusis tilbud.

Audiopedagogene

 

Karina McGlade-Grando

Guri Engernes Nielsen

Klinikksjef

Audiopedagog -

Kognitiv terapeut:

+ 47 934 91 028

Org.nr.: 813 623 242

 

Karina McGlade-Grando har 2-årig videreutdannelse i Kognitiv terapi, og har da spesialisert seg på depresjon, angst og sosial fobi. Hun har lang erfaring med tinnitusbehandling fra Rådgivningskontoret for Hørselshemmede i Oslo Kommune. 

Les mer om dette her!

 

Hovedfag i Audiopedagogikk

Kognitiv terapeut

Her kan du se en ny videopresentasjon av Karinas kontor.

You can watch a new video of Karinas office by clicking here!

 

Klinikkansvarlig

Audiopedagog:

+ 47 474 60 705

Org.nr.: 914 053 528

Guri Engernes Nielsen har mange års erfaring med behandling av tinnitus- og lydoverfølsomhet hos både voksne og barn.  Hun har tidligere vært leder, styremedlem og web redaktør i Norsk Audiopedagogisk Forening. Fra 15.5.2016 er hun i vikariat på Universitetet i Oslo som Universitetslektor.

Du kan sende mail til Guri her!

 

Mastergrad i Audiopedagogikk - MNAF

  Linn Renate Lystad      Charlotte Caspari  

Audiopedagog:

+ 47 974 73 386

Org.nr.: 913 794 885

Linn Renate Lystad har jobbet de to siste årene med hørselsrelaterte utfordringer hos voksne og eldre, med fokus på oppfølging og opplæring i bruk av høreapparat og hørselsteknisk utstyr.

Linn Renate går inn i vikariat for Guri Engernes Nielsen fra 15-05-2016.

Du kan sende mail til Linn

her!

Mastergrad i Audiopedagogikk

Audiopedagog:

+ 47 975 16 349

Org.nr.: 912 488 764

Charlotte Caspari er en privatpraktiserende audiopedagog som jobber med barn og voksne ift. språk, tale og lyttevansker.

Hørsel lytting språk læring

Les mer om dette her!

Du kan sende mail til Charlotte her!

 

  

M.A. Universitet i Oslo Mastergrad i audiopedagogikk MNAF

Sandra Michele R. Ochoa

  Jorunn Solheim  

Audiopedagog:

+ 47 417 66 981

Org.nr.: 913 794 907

Sandra er privatpraktiserende audiopedagog som tilbyr audiopedagogiske tjenester til voksne og eldre i deres hjem.

Les mer om dette her!

 

Du kan sende mail til Sandra her!

 

 

  

Mastergrad i Audiopedagogikk

Audiopedagog MNAF -

Audiograf - Kognitiv terapeut:

+ 47 976 59 680

Org.nr.: 987 180 420

Jorunn Solheim avla i 2011 sin doktorgrad ved UiO innenfor tema hørselsrehabilitering. Hun er både utdannet audiograf og audiopedagog, og har jobbet i fagfeltet hele sitt yrkesaktive liv.

Les mer om dette her!

Doktorgrad Ph.D. i Hørselsrehabilitering

        

 

Tilbake til toppen av siden